آزمایشگاه دقت آزمون بسپار به عنوان آزمایشگاه همکار آزمون غیر دولتی و مستقل تایید شده توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی می باشد
اين شركت با داشتن پروانه‌هاي كارشناسي استاندارد حقيقي و حقوقي، خدمات رساني در زمينه مشاوره تخصصي لوله‌هاي پلي اتيلن و امور استاندارد را از وظايف خود دانسته و به عنوان پلي در خصوص اخذ پروانه استاندارد همكاري تنگاتنگ با سازمان استاندارد و واحدهاي توليدي دارد.
بررسي بازار و شناسايي كالاهاي غير استاندارد در زمينه تخصصي پروانه كارشناسي استاندارد. در قالب عقد قرارداد نيز از ديگر فعاليت‌هاي اين شركت مي‌باشد.