-آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد
-آزمايشگاه همكار مركز آزمون توسعه مكانيزاسيون
-داراي پروانه بازرسي كالا در سطح استان
-مشاوره تخصصي لوله‌هاي پلي‌اتيلن
-برگزار كننده دوره‌هاي كارآموزي