1) 1نعقاد تفاهم نامه همکاری در تحقیق و توسعه با شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع لاستیک (صبا تایر کویر)

 2) طراحی و ارزیابی اقتصادی واحد تولیدی محصولات پلی یورتان به روش تزریقی واکنشی

 3) پژوهش های تخصصی ارتقای کیفیت

 4) انتقال دانش فنی

 5) کاهش هزینه ها