برگزاری اولین دوره تخصصی پلیمر در زنجان با حضور مهندس میرزاییان در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، 3 شهریور 1395