تاریخچه شرکت

شرکت دقت آزمون بسپار در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی واجد شرایط و به اصطلاح کوچک سازی دولت ,با توجه به دارا بودن کارشناسان مجرب در زمینه صنایع پلیمری و سوابق درخشان مدیران شرکت در امور کنترل کیفیت واحدهای تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپیلن شکل گرفته و در سال 1390 با اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه لوله های پلی اتیلن آبرسانی و آبیاری جانبی بر اساس استاندارد ملی 1331 و 7607 گام های اولیه را برداشته و فعالیت خود را آغاز نمود.

ازمایشگاه شرکت دقت آزمون بسپار به عنوان مرجعی برای انجام آزمون,آنالیز و قضاوت در مورد کیفیت و تحلیل نتایج مطابق استانداردهای بین المللی و ملی ایران تماما مبتنی بر اصول علمی و اخلاق حرفه ای در راستای تحقق اهداف کلان این مجموعه فعالیت می نماید.

این آزمایشگاه سیستم مدیریت کیفیت خود را برمبنای استاندارد ISO/IEC 17025   طراحی نموده و مدیریت ارشد و کارکنان این آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد می دانند تا منابع لازم را جهت برآورد سازی الزامات این استاندارد و بهبود فعالیت های این آزمایشگاه فراهم سازند.