پیام مدیرعامل

معصومه حاجی داداشی

شرکت دقت آزمون بسپار تلفیقی است از دانش, تخصص, تجربه, جهت ارائه خدمات با کیفیت و مناسب به مشتریان. ما بر این باوریم که توسعه این شرکت جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص تحقق نخواهد یافت. در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری, ارتقای کیفیت خدمات, رضایت کارکنان و تامین منافع استفاده کنندگان از محصولات و خدمات ارائه شده , نه یک شعار بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.
تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی آزمایشگاه که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است, در دستور کار ما قرار گرفته است و به همین منظور نیز افزایش بهره وری, بهبود مستمر, ارتقا دانش و کاهش هزینه ها جز الویت ها و برنامه های مدیران آزمایشگاه دقت آزمون بسپار است.
در این میان آزمایشگاه دقت آزمون بسپار به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود بردارد تا مجال تامین رضایت حداکثری مشتریان را داشته باشد.